BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Ticari Bilimler Fakültesi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

 

Tanıtım

Günümüzde Sigortacılık, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, örgüt içi birimler ve işlevler arasında ilişkinin ve koordinasyonun sağlanmasını, riskin finansal etkilerinin tartışılmasını ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler. Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Bölümümüz, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 Başkent Üniversitesi vizyon ve misyonu doğrultusunda yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte mesleğin uluslararası nitelik kazanması nedeni ile öğrencilerin mesleki ilişkileri sürdürebilecek düzeyde yabancı dile hâkim olmaları için, yabancı dil öğrenimi tüm eğitim süresince devam etmektedir.

 Programın ilk iki yılında temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme alanları ile ilgili dersler bulunmaktadır. Diğer iki yılda ise Hayat ve Hayat Dışı Sigorta I-II, Reasürans, Risk Yönetimi, Sigortacılıkta Pazarlama ve Satış Teknikleri, Sigorta Hukuku, Avrupa Birliği’nde Sigortacılık, Sigortacılıkta Hasar ve Tazminat Uygulamaları, Aktüerya Matematiği, Sigorta İstatistiği ve Risk Analizi gibi mesleki dersler verilmektedir. Öğrencilerin mezuniyetlerinden önce sektörü öğrenip, uyum sağlamaları amacıyla, 30 işgünü Yaz Stajı ve sekizinci yarıyılda en az 400 saatlik İşbaşında Eğitim gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, özellikle hayat ve hayat dışı sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinin bölge ve genel müdürlükleri, sigorta acenteleri, risk yönetim şirketleri ve sosyal sigorta kurumlarında staj yapmaktadırlar.

 Bunun yanı sıra dört yıllık eğitim sürecinde, mezun adaylarımızın bilgi ve görgülerini artırmak için sigorta şirketlerinden, sigorta acenteleri derneklerinden ve T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu’ndan eğitim ve uygulama desteği alınmaktadır.

 Mezun olan öğrencilerimiz özellikle hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik şirketlerinde veya sigorta acentelerinde iş bulmakta zorlanmamaktadır. Bunun yanı sıra mezunlarımız sigorta endüstrisinin elementer branşlarında; ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde ve pazarlama alanlarında uzman olarak ve sosyal güvenlik programlarında danışman olarak çalışırlar. Ayrıca reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük ve orta ölçekli işletmelerde de istihdam edilirler. Bunun yanı sıra Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri’nin açmış olduğu sigorta eksperliği kurslarına katılıp sigorta eksperi olma şansları da bulunmaktadır.

 Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü TM-1 puan türüyle öğrenci almaktadır.

BÖLÜM TANITIM VİDEOSUNA ULAŞMAK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Sigortacılık ve Risk Yönetim Bölümü

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü - 2