Prof. Dr. FATMA ZEHRA MULUK

Sigortacılık ve Risk Yönetimi ProgramıTel : 0312 246 6694
E-Posta : zmuluk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1971), Hacettepe Üniversitesi, İstatistik
 • Yüksek Lisans (1968), Hacettepe Üniversitesi, Uygulamali İstatistik
 • Lisans (1966), Ankara Üniversitesi, Matematik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

Kitaplar


 • Cula S, Muluk F. yazar editors. Temel İstatistik Yöntemleri(Genişletilmiş ikinci basım). Ankara: Başkent Üniversitesi Basımevi; 2010

 • Muluk F, Toktamış Ö, Karaağaoğlu E, Kurt S. Çevirenler editors. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Gazi Kitabevi; 2009

 • Muluk F, Toktamış Ö, Karaagaoğlu E, Kurt S. Charles R. Hicks editors. Deneysel Çalışmalarda İstatistiksel Yöntemler. Ankara: Gazi Yayınevi; 2009

Makaleler


 • Cula S, Muluk F, Çiftçi S. Sigorta Personelinin Sigorta Eğitimi Konusunda Görüşleri". Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2016; (12):91-111.

 • Yurtseven P, Muluk P. The Practice of Service Quality: Hotel Case. Global Journal of Business Economics Management: Current Issues, 2016; 06(1):20-34. ( EBSCO )

 • Cula S, Muluk Z. Insurance Education in Universities of Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management, 2016; :-. ( EBSCO )

 • Muluk F. Teknolojik Gelişme Sürecine Paralel Uygulamalı İstatistik Eğitimi ve İstatistiksel Değerlendirilmelerde Yaşadıklarım. n'den N'ye Geinti İstatistik Dergisi, 2012; 2(9):10-17.

Bildiriler


 • Muluk F, Nazlier M. Sigorta Eksperliği Nedir, Bir Sigorta Eksperi Nasıl Bir Eğitime Sahip Olmalıdır. 3.Ulusal Sigorta ve Aktüerya: Karabük; 29/09/2017

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. Sigorta Sektörünün Sigorta Eğitimi Konusundaki Görüşleri?. 3.Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Karabük Üniversitesi; 28/09/2017 - 29/09/2017

 • Cula S, Muluk Z, Çiftçi S. Sigorta Sektörünün Sigorta Eğitimi Konusundaki Görüşleri. 2.Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi: Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Yurtseven G, Muluk Z. The Practice of Service Quality: Hotel Case. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia.; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Yurtseven G, Muluk Z. The Practice of Service Quality: Hotel Case. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia.; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Cula S, Muluk Z. INSURANCE EDUCATION IN UNIVERSITIES OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia.; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Cula S, Muluk Z. INSURANCE EDUCATION IN UNIVERSITIES OF TURKEY. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION: St. Petersburg, Russia.; 26/06/2015 - 28/06/2015

 • Muluk Z, Yıldırım F, Özer C, Apaydın A. İstatistiğin Dünü Bugünü Yarını. 8.Uluslararası İstatistik Kongresi,: ANTALYA; 27/10/2013 - 29/10/2013

 • Muluk F. İstatistiğin Dünü Bugünü Yarını. 8.Uluslararası İstatistik Kongresi,: ANTALYA; 27/10/2013 - 29/10/2013

 • Baş C, Muluk F, Arslan G. Box-Behnken Cevap Yüzeyi Tasarımlarında Cevap Yüzeyi Çözüm Yöntemi ile Yapay Sinir Ağı Çözüm Yöntemini Çoklu Cevaplar için Karşılaştıran bir Benzetim Çalışması,. Uluslar arası 7. İstatistik Kongresi: Antalya; 28/04/2011 - 01/05/2011

 • Baş C, Arslan G, Muluk F. On Multiple Response Optimization: Desirability Functions and Artificial Neural Networks,. Continuous Optimatıon & Information- Based Technologies in Financial Sector: İzmir; 23/06/2010 - 26/06/2010

 • Muluk F, Oral E. Teknolojik Gelişme Sürecine Paralel Uygulamalı İstatistik ve yaşadıklarım. 6.İstatistik Kongresi: Antalya; 29/04/2009 - 03/05/2009